צפו בעמוד שאלות ותשובות

חשיבותה של המניעה הראשונית והשניונית במצבי חירום The importance of the primary and secondary prevention in emergency situations

נכתב ע"י

המניעות הראשונית והשניונית נמצאו כיעילות עבור ארגונים כפי שעולה מסקירתו של ריצ'ינס וחבריו (Richins et al., 2020). לממצא זה חשחבות רבה לאור המלחמה שנכפתה עלינו ב- 7/10/23 ומערבת בתוכה ארגונים וקהילות רבות. על כך ועל הכלים השייכים לכל מניעה תוכלו לקרוא בקובץ הבא.

פרסומים נוספים